Un impas? Sigur se rezolvă!

Iată ce putem face pentru tine!

Asistență și consultanță în obținerea finanțărilor bancare și leasing

În acest sens, parcurgem toți pașii necesari: analizăm situația curentă, oferim pachet de soluții de finațare fiabile, prezentăm ofertele obținute, făcând analiza completă a avantajelor, examinând și posibilele puncta slabe sau efecte negative. De asemenea, asigurăm suportul necesar pentru întocmirea actelor necesare acțiunii de finațare.

 

 

 

 

Consiliere în operațiuni de restructurări și reorganizări judiciare și extrajudiciare

Asigurăm asistență de specialitate clienților care întâmpină situații ce pot aduce prejudicii imaginii companiei, dar și situației financiare – marcată de o scădere a valorii firmei sau care amenință traiectoria acesteia. Asistăm procesele de restructurări și reorganizări.

 

 

 

 

 

 

 

Analiză diagnostic

După momentul în care stabilim diagnosticul managerial, trecem la etapa următoare: analiza acestuia cu tot ce presupune: simptomele care l-au provocat astfel încât să putem lua măsuri de prevenție pe viitor, dar și tratamentul cel mai potrivit pentru depășirea crizei. Vom ține cont de aspectele economice, tehnice, sociologice, juridice și manageriale ale firmei, iar prin aceasta vom evidenția punctele forte și punctele slabe ale activității interne ale organizației, dar și oportunitățile și eventualele pericole care pot favoriza sau amenința dezvoltarea acesteia.

Asistență în negocierea cu principalii creditori și managementul creanțelor

Optimizăm structura bilanțieră și punem la dispoziție accesul la toate datele necesare luării unei decizii informate: avantajele, tacticile si strategia de recuperare, în concordanță cu specificul business-ului.

Evaluarea portofoliilor de credite neperformante si subperformante

  • Vom face analiza completă în privința portofoliului de credite, prezentând avantajele, tacticile, strategia.

Consultanță în operațiuni de fuziuni și achiziții

Cu ajutorul background-ului în astfel de operațiuni, Cordial Consulting oferă întreg spectrul de servicii de consultanță privind fuziunile și achizițiile pe tot parcursul acestui proces. Astfel, estimăm impactul unei operațiuni de achiziție/fuziune/divizare, asigurăm suportul necesar pe perioada implementării acestor operațiuni, dar și la finalul acesteia.

DE CE CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ

Am identificat cinci dintre cele mai importante avantaje pentru accesarea serviciilor de consultanță financiară pe care le oferim:
Avem capacitatea de a face o analiză pertinentă a situației
Economia de timp
Consultanța de specialitate
Maximizarea profitului
Confidențialitatea informațiilor primite